Binnenstebuiten

Hub van Wersch

hvwersch

hvwersch

http://nl.linkedin.com/pub/hub-van-wersch/80/11/129

Bekijk volledige profiel →

Advertenties

Salon Remunj

Op 3 november 2019 ben ik te gast in het literair café Salon Remunj in Roermond. Annelies Goossens interviewt me dan over de roman Grijpen naar lucht – Fraude moord en wetenschap.

Het literair café vindt plaats in het TheaterHotel De Oranjerie van 14.00 – 16.30 uur. Op het programma staan verder een column van de Limburgse journalist Johan van de Beek (o.m. bekend van publicaties over identiteit en populisme) en een interview met de vermaarde cartoonist en illustrator Joep Bertrams (bekend o.m. vanwege zijn werk in Het Parool). Het eigenzinnige en originele trio Pega Loca, dat zich laat inspireren door de Spaanse flamenco, ondersteunt op opvallende wijze het café muzikaal.

Advertenties

Veel media-aandacht voor Bombay Textile Strike in India

De heruitgave in april 2019 van mijn onderzoek naar de textielindustrie in Mumbai krijgt ruime media-aandacht in de Indiase pers. Dit onderzoek werd in 1992 uitgegeven door Oxford University Press. De studie telde toen 463 pagina’s. In de herdruk zijn dat nu 575 pagina’s, onder andere door een nieuw toegevoegd voorwoord van prof. Sumeet Mhaskar.

The Wire is een snel aan betekenis winnende kritische online krant. In dit dagblad werd zeer uitvoerig aandacht geschonken aan de herdruk. The Wire drukte een samenvatting af van de eerste hoofdstukken van mijn onderzoek. Daarin ligt het accent ligt op de keuze van de stakingsleider en de beleving van de staking door de arbeiders.
Zie: Artikel The Wire

Mid-Day is een in Mumbai verschijnend dagblad waarin een interview met mij is gepubliceerd.
Zie: Artikel Mid-Day

Loksatta is een dagblad in Maharasthtra, de deelstaat waarvan Mumbai de hoofdstad vormt. De tekst spreekt voor zich.
Zie: Artikel Loksatta (in Marathi)

Bombay Textile Strike – grootste staking ooit

Begin april verscheen een herdruk van mijn onderzoek naar de grootste staking uit de wereldgeschiedenis. Oxford University Press publiceerde dit onderzoek in 1992. Nu, 27 jaar later, is die studie opnieuw uitgegeven door Speaking Tiger onder de titel: The 1982-83 Bombay Textile Strike and the Unmaking of a Labourers’ City.

De staking vond plaats in de 60 fabrieken die samen de textielindustrie van Mumbai (vroeger: Bombay) vormden. Ze begon op 18 januari 1982 en duurde tot 2 augustus 1983. Aan deze ruim anderhalf jaar durende staking  nam een kwart miljoen arbeiders deel. Zij beschikten niet over stakingskassen. De uitkomst van deze strijd was rampzalig voor de textielarbeiders. In het spoor van de staking werd de complete textielindustrie in Mumbai opgedoekt. De effecten van deze strijd op de arbeidersbeweging in India duren voort.

Een greep uit de commentaren:

‘This book is the most detailed and comprehensive work we have yet on the subject. That alone makes it essential reading for anyone interested in the labour movement in this country’. Achin Vanaik, Nehru Fellow, Indian Review of Books.

‘The book continues to be the foundational academic study of this key moment in the contemporary history of South Asian labour.’ Ravi Ahuja, Georg-August-Universität, Göttingen, Germany.

‘The book undoubtedly fills, and fills very competently, a glaring gap in the chronicle of the trade union movement and labour struggles in India.’ Bagaram Tulpule, Economic and Political Weekly.

Presentatie Grijpen naar lucht

De presentatie van het eerste exemplaar van mijn nieuwe roman ‘Grijpen naar lucht – Fraude, moord en wetenschap’ aan prof. Wim van Saarloos, president van de KNAW, verliep zeer levendig. Mw mr. Winnie Sorgdrager, minister van staat, leidde de bijeenkomst.

Hierbij een kort filmverslag: Presentatie Grijpen naar lucht, Leiden, 14 maart 2019.

Grijpen naar lucht verschijnt 14 maart 2019

14 maart 2019 verschijnt mijn nieuwe roman Grijpen naar lucht – Fraude, moord en wetenschap. Het eerste exemplaar overhandig ik in Leiden aan de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Wim van Saarloos. De boekpresentatie wordt geleid door mw mr. Winnie Sorgdrager, minister van Staat.

Grijpen naar lucht is een roman over de prijs die we betalen voor ambitie. Stefan Smits en Robert Picard, twee ambitieuze antropologen, strijden om een leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. De strijd is hevig. Om dit gevecht te kunnen winnen, moet Smits een groot onderzoek in Mumbai (India) met succes afronden. Smits bestudeert daar de grootste staking uit de wereldgeschiedenis, een strijd waaraan een kwart miljoen arbeiders deelnamen. Vanuit India probeert hij de ontwikkelingen in Amsterdam te volgen maar moet machteloos toezien hoe zijn rivaal Picard zijn positie versterkt. Tijdens het veldwerk zakt Smits langzaam weg in een politiek en bureaucratisch moeras. De problemen groeien hem boven het hoofd wanneer hij verliefd wordt op een Brits theologe.

Grijpen naar lucht maakt zichtbaar onder welke druk wetenschappers werken. Fraude is nooit ver weg. In een korte YouTube-video geef ik meer informatie over mijn nieuwe roman: Grijpen naar lucht.

Grijpen naar Lucht

 

De roman is het makkelijkst rechtstreeks te bestellen bij de uitgever en kost € 24,95 inclusief verzendkosten: Grijpen naar lucht bestellen.

De Eersten

Op 4 mei 2018 droeg ik t.g.v. de dodenherdenking voor een volle zaal in het Alphense Parkfilmhuis een verhaal voor. Deze vertelling maakt deel uit van een verhalenbundel die ik volgend jaar wil publiceren.

Deze in de tweede wereldoorlog gesitueerde geschiedenis draagt als titel: De Eersten. Het is een beklemmende vertelling waarin ik fundamentele vragen stel over de keuze tussen leven en dood, vragen die in elk tijdsgewricht kunnen opduiken. De waardering voor het verhaal bleek zeer groot. Wie het verhaal wil lezen moet deze link aanklikken: De Eersten

De Bokkenrijders-mythe ontrafeld

In de roman ‘Heil uit de diepte – Kolen, kerk en ketterij’ die ik in 2014 publiceerde, schonk ik veel aandacht aan de roemruchte achttiende-eeuwse Bokkenrijders in Limburg. December vorig jaar verscheen het boek ‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode’. Het dagblad De Limburger wijdde er een uitvoerige recensie aan (zie: De Limburger – Recensie Bokkenrijders (16 jan 2018))

In een uitvoerig artikel in dit boek gaan Mathieu Huijnen en ik in op de hopeloze rechtspraak van die dagen en de onmacht van Brussel om orde op zaken te stellen. Na een analyse van het speelveld en de kenmerken van het strafproces stellen wij vast dat er geen sprake is geweest van ‘benden’ die het land terroriseerden. Wij bevestigen en passant de bevindingen van Louis Augustus die eerder tot de conclusie kwam dat tal van onschuldige burgers op basis van onder dwang afgelegde ‘bekentenissen’ een wrede dood vonden.

Ons artikel ontkracht de bevindingen van o.m. antropoloog Anton Blok die in zijn veel geroemde studie ‘De bokkenrijders – Roversbenden en geheime genootschappen in de Landen van Overmaas’, de mythe van de bokkenrijders een wetenschappelijke fundering gaf. Dwang en (dreiging met) tortuur leidden tot ‘bekentenissen’ van al dan niet gepleegde overvallen en vooral tot oeverloze ellende. Brussel had mogelijkheden om in te grijpen in de rechtsgang maar benutte die niet. Brussel bleek niet meer dan een papieren tijger.

Het fenomeen ‘bokkenrijders’ heeft decennialang aanleiding gegeven tot grote letterkundige activiteit. Deze zgn. misdadige benden zouden een schrikbewind hebben gevoerd. Dit gegeven leidde tot romans, wetenschappelijke publicaties en een aanhoudende rij kinderboeken. Ook diverse carnavalsverenigingen ontlenen er hun naam aan.

Het artikel waarin wij de rechtspraak kraken en de mythe ontzenuwen, heet:
Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders – Brussel en de justitie in de (Oostenrijkse) Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740 – 1780)’.

Titel:
Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode
Historische Reeks Parkstad Limburg nr. 11
Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”
Auteurs: Lei Heijenrath, Mathieu Huijnen, Lea Nijsten-Höfte†, Hub van Wersch

Bestellen: Via boekhandel of rechtstreeks bij boekhandel Leeskunst in Kerkrade.
T: 045-5355390. E-mail: info@leeskunst.nl

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Follow Binnenstebuiten on WordPress.com